Im2ortal

Инвестиционно намерение за въвеждане на високотехнологично производствено оборудване

„Чугунена арматура България“ АД уведомява обществеността , че има инвестиционно намерение за въвеждане на високотехнологично производствено оборудване , като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на производството на чугунени отливки. Същото ще се реализира на площадка в град Попово.

Инвестиционно намерение за въвеждане на високотехнологично производствено оборудване Read More »

Награда за леярна на годината

За леярна на 2015г. беше избрана фирма „Чугунена Арматура България“АД, гр.Попово за закупено и въведено в експлоатация съвременно оборудване: автоматизирано разливно устройство, смесител с непрекъснато действие в комплект със система за автоматизирано регулиране скоростта на втвърдяване, 3 бр. сърцарски машини, инсталация за рецклиране на фуранови смеси и 2 бр. машини за автоматизирано шмиргелене на отливки.

Награда за леярна на годината Read More »