Награда за леярна на годината

За леярна на 2015г. беше избрана фирма „Чугунена Арматура България“АД, гр.Попово за закупено и въведено в експлоатация съвременно оборудване: автоматизирано разливно устройство, смесител с непрекъснато действие в комплект със система за автоматизирано регулиране скоростта на втвърдяване, 3 бр. сърцарски машини, инсталация за рецклиране на фуранови смеси и 2 бр. машини за автоматизирано шмиргелене на отливки.

Източник: Архив Българска браншова камара – Машиностроене

Чугунена Арматура България АД ще бъде представена на 2016 Industrial Subcontracting Exhibition – Poznan, Poland от 7 до 10 юни 2016 год.