Сигнали

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се
подават писмено или устно до г-жа Петя Златева, отговорно лице за приемане и разглеждане на
сигнали в „Чугунена арматура България“ АД – гр.Попово