Сертификати

Сертификат ISO 9001
Сертификат за съответствие на Чугунени Спирателни Кранове серии 311, 313, 314, 316, 317
Сертификат за съответствие Чугунени Противопожарни Хидранти серии 660, 661
Сертификат за съответствие Чугунен Противопожарен Подземен Хидрант серия 670
Серификат за съответствие Чугунени водопроводни фитинги серии 472, 476, 761, 762, 763, 764, 800,805, 810, 858