Инвестиционно намерение за въвеждане на високотехнологично производствено оборудване

„Чугунена арматура България“ АД уведомява обществеността , че има инвестиционно намерение за въвеждане на високотехнологично производствено оборудване , като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на производството на чугунени отливки. Същото ще се реализира на площадка в град Попово.